نمایش 1–9 از 48 نتیجه

کولر سلولزی 5500 انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی ۷۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۴۶۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی ۷۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۴۶۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها  قابل استفاده در  فضاهای اداری, تجار ی, مساجد, بانکها, رستوران, مدارس و دانشگاه ها
شرکت کولرانرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی پالا ۷۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۷۳۳,۰۰۰.۰تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی پالا ۷۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۷۳۳,۰۰۰.۰تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها     قابل استفاده در فضاهای اداری,مساجد, بانکها ,رستوران, مدارس و دانشگاه ها
کولر سلولزی 7000 انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی ۵۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۲۹۷,۰۰۰.۰تومان ۱,۲۷۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی ۵۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۲۹۷,۰۰۰.۰تومان ۱,۲۷۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در فضاهای اداری, تجاری, مساجد, بانکها , رستوران, مدارس و دانشگاه ها
کولرانرژیشرکت انرژی
حراج

کولر سلولزی بالازن ۳۸۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۰۹۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی بالازن ۳۸۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۰۹۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها       قابل استفاده در فضاهای مسکونی وقابل نصب در بالکن
ابسالابسال
حراج

کولر متحرک ۲۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۳۴۱,۲۰۰.۰تومان ۳۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر متحرک ۲۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۳۴۱,۲۰۰.۰تومان ۳۰۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری  این کولر ها مناسب فضاهای کوچک مانند اتاق های شرکت و ادارات ، فروشگاه و مغازه ، کانکس ها و ... می باشند.  
شرکت ابسالکولرابی ابسال
حراج

کولر پشت بامی ۷۰۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹۸۰,۰۰۰.۰تومان ۸۴۰,۰۰۰.۰تومان

کولر پشت بامی ۷۰۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹۸۰,۰۰۰.۰تومان ۸۴۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در منازل مسکونی,رستوران ها,مساجد و...
کولرانرژیشرکت کولرانرژی
حراج

کولر سلولزی پالا ۶۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۵۸۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی پالا ۶۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۵۸۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها     قابل استفاده در منازل مسکونی, فضاهای تجاری ,اداری, مدارس ,بانک, مساجد, رستوران
کولرابسالکولر ابی ابسال
حراج

کولر نانو سل پد( سلولزی)۷۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۳۷۲,۰۰۰.۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰.۰تومان

کولر نانو سل پد( سلولزی)۷۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۳۷۲,۰۰۰.۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها    قابل استفاده در منازل مسکونی, مساجد ,مدارس و...
کولرصنعتی انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی صنعتی ۲۵۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹,۴۸۳,۰۰۰.۰تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی صنعتی ۲۵۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹,۴۸۳,۰۰۰.۰تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰.۰تومان
 کاربرد     قابل استفاده در فضاهای اداری , تجاری وصنعتی ,مساجد,بانکها ,رستوران های بزرگ ,مدارس ودانشگاه ها  
در حال بارگذاری ...