کولرهای ابی انرژی

نمایش 1–9 از 12 نتیجه

کولر سلولزی 5500 انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی ۷۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۴۶۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی ۷۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۴۶۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها  قابل استفاده در  فضاهای اداری, تجار ی, مساجد, بانکها, رستوران, مدارس و دانشگاه ها
شرکت کولرانرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی پالا ۷۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۷۳۳,۰۰۰.۰تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی پالا ۷۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۷۳۳,۰۰۰.۰تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها     قابل استفاده در فضاهای اداری,مساجد, بانکها ,رستوران, مدارس و دانشگاه ها
کولر سلولزی 7000 انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی ۵۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۲۹۷,۰۰۰.۰تومان ۱,۲۷۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی ۵۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۲۹۷,۰۰۰.۰تومان ۱,۲۷۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در فضاهای اداری, تجاری, مساجد, بانکها , رستوران, مدارس و دانشگاه ها
کولرانرژیشرکت انرژی
حراج

کولر سلولزی بالازن ۳۸۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۰۹۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی بالازن ۳۸۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۰۹۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها       قابل استفاده در فضاهای مسکونی وقابل نصب در بالکن
کولرانرژیشرکت کولرانرژی
حراج

کولر سلولزی پالا ۶۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۵۸۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی پالا ۶۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۵۸۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها     قابل استفاده در منازل مسکونی, فضاهای تجاری ,اداری, مدارس ,بانک, مساجد, رستوران
کولرصنعتی انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی صنعتی ۲۵۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹,۴۸۳,۰۰۰.۰تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی صنعتی ۲۵۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹,۴۸۳,۰۰۰.۰تومان ۹,۰۰۰,۰۰۰.۰تومان
 کاربرد     قابل استفاده در فضاهای اداری , تجاری وصنعتی ,مساجد,بانکها ,رستوران های بزرگ ,مدارس ودانشگاه ها  
کولرانرژیکولر سلولزی 5500 انرژی
حراج

کولر سلولزی ۳۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹۸۱,۰۰۰.۰تومان ۹۶۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی ۳۵۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹۸۱,۰۰۰.۰تومان ۹۶۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در فضاهای اداری,تجاری, مساجد,بانک ها,مدارس و...
شرکت انرژیکولرانرژی
حراج

کولر سلولزی بالازن ۶۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۴۲۹,۰۰۰.۰تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی بالازن ۶۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۴۲۹,۰۰۰.۰تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در مکان های مسکونی و قابل نصب در بالکن
کولرصنعتی انرژیشرکت انرژی
حراج

کولر سلولزی صنعتی ۱۸۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۷,۳۵۷,۵۰۰.۰تومان ۶,۹۸۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی صنعتی ۱۸۰۰۰ انرژی

0 از 5
0امتیاز (ها)
۷,۳۵۷,۵۰۰.۰تومان ۶,۹۸۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها  قابل استفاده در فضاهای اداری ,تجاری وصنعتی ,مساجد,بانکها ,رستوران های بزرگ ,مدارس و دانشگاه ها
در حال بارگذاری ...