نمایندگی مجاز آبسال

نمایش 1–9 از 16 نتیجه

ابسالابسال
حراج

کولر متحرک ۲۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۳۴۱,۲۰۰.۰تومان ۳۰۰,۰۰۰.۰تومان

کولر متحرک ۲۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۳۴۱,۲۰۰.۰تومان ۳۰۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری  این کولر ها مناسب فضاهای کوچک مانند اتاق های شرکت و ادارات ، فروشگاه و مغازه ، کانکس ها و ... می باشند.  
شرکت ابسالکولرابی ابسال
حراج

کولر پشت بامی ۷۰۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹۸۰,۰۰۰.۰تومان ۸۴۰,۰۰۰.۰تومان

کولر پشت بامی ۷۰۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۹۸۰,۰۰۰.۰تومان ۸۴۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در منازل مسکونی,رستوران ها,مساجد و...
کولرابسالکولر ابی ابسال
حراج

کولر نانو سل پد( سلولزی)۷۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۳۷۲,۰۰۰.۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰.۰تومان

کولر نانو سل پد( سلولزی)۷۶۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۳۷۲,۰۰۰.۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها    قابل استفاده در منازل مسکونی, مساجد ,مدارس و...
Placeholderکولر سلولزی کم مصرف آبسال
حراج

کولر سلولزی کم مصرف ۸۰۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۷۸۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰.۰تومان

کولر سلولزی کم مصرف ۸۰۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۷۸۰,۰۰۰.۰تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در مساجد , رستوران ها, مدارس و... می باشد
ابسالنمایندگی ابسال
حراج

مینی کولر ۳۲۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۴۱۷,۶۰۰.۰تومان ۳۸۰,۰۰۰.۰تومان

مینی کولر ۳۲۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۴۱۷,۶۰۰.۰تومان ۳۸۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها این کولر ها مناسب فضاهای کوچک مانند اتاق های شرکت و ادارات ، فروشگاه و مغازه ، کانکس ها و ... می باشند.
ابسالکولرابی ابسال
حراج

کولر بالکنی ۳۸۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۷۰۹,۶۹۰.۰تومان ۶۲۰,۰۰۰.۰تومان

کولر بالکنی ۳۸۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۷۰۹,۶۹۰.۰تومان ۶۲۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده در منازل مسکونی,مساجد,ادارات و....
شرکت ابسالکولرابسال
حراج

کولر خروجی از بالا۵۸۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۸۹۶,۵۰۰.۰تومان ۷۸۰,۰۰۰.۰تومان

کولر خروجی از بالا۵۸۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۸۹۶,۵۰۰.۰تومان ۷۸۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها قابل استفاده درمنازل مسکونی, رستوران ها ,مساجد ,مدارس و...
کولرابسالفروش محصولات ابسال
حراج

کولر بالازن کم مصرف ۶۸۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۳۹۳,۰۰۰.۰تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰.۰تومان

کولر بالازن کم مصرف ۶۸۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۱,۳۹۳,۰۰۰.۰تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها  قابل استفاده در بالکن و کانال های خروجی از بالا
شرکت ابسالکولرابی ابسال
حراج

مینی کولر ۳۱۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۳۳۷,۹۰۰.۰تومان ۳۰۰,۰۰۰.۰تومان

مینی کولر ۳۱۰۰ آبسال

0 از 5
0امتیاز (ها)
۳۳۷,۹۰۰.۰تومان ۳۰۰,۰۰۰.۰تومان
کاربری ها     این کولر ها مناسب فضاهای کوچک مانند اتاق های شرکت و ادارات ، فروشگاه و مغازه ، کانکس ها و ... می باشند.
در حال بارگذاری ...